Agenda

Agenda 150e Stufib-ledenvergadering 
woensdag 13 maart 2019

Thema: Waterbouw

1) Opening (19:00 uur)

2) Mededelingen bestuur

Terugkoppeling studiecellen

3) Verslag van de 149e Stufib-ledenvergadering

4) Welkom bij VolkerInfra

5) Reevesluis

Door Daan van der Wiel (VolkerInfra) en Ramon de Groot (VokerInfra)

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden.
De sluis keert onder andere hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Naast de hoog waterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.
De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Ook komt er een oversteekmogelijkheid voor kanoërs en schaatsers. Bij de afronding van de werkzaamheden in het gehele gebied (in 2022), komt er ook een fietspad over de sluis. Hierdoor ontstaat, met de aansluiting op de nieuwe dijken van het Reevediep, een prachtig nieuw fietsrondje Kampen-Flevoland. De Reevesluis wordt gebouwd door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. In de voordracht zal worden ingegaan op de functionele en constructieve eisen en uitwerking.

Pauze

6) Ontwerp Hartel Tank Terminal

Door Jan Putteman (SBE) en Elias Sileghem (SBE)

De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een tank terminal in ontwikkeling. Moederbedrijf HES International ontwikkelt deze tank terminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. Op het terrein van 27 hectare worden straks 52 tanks met een opslagcapaciteit van circa 1,3 miljoen m³ gerealiseerd.
De kade voor de nieuwe Hartel Tank Terminal in Rotterdam wordt gebouwd door Van Hattum en Blankevoort samen met Boskalis en TBI-onderneming Mobilis. Begin 2018 is begonnen met de bouw van de kade, eind 2019 moet het werk voltooid zijn. In de lezing wordt een toelichting gegeven op de algemene ontwerpaspecten en het ontwerp van de betonconstructies in het bijzonder.

7) Uitvoering Hartel Tank Terminal

Door Edwin Brouwer (Van Hattum en Blankevoort) en Dirk de Wit (Volker Staal en Funderingen)

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 is het Havenbedrijf Rotterdam gestart met de bouw van de kade Hartel Tank Terminal. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter en een aansluiting van de nieuwe kade op de bestaande kade, wordt ook een kademuur over een lengte van 1000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een steiger- en remmingwerk van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. De kademuren voor de Hartel Tank Terminal worden gebouwd door een combinatie van Van Hattum en Blankevoort – Mobilis – Boskalis. In de voordracht zal worden ingegaan op de uitvoering van de civiele constructies en de daarbij benodigde geotechnische analyses.

Uiterlijk 21.30 uur rondvraag en afsluiting