Agenda

Agenda 153e Stufib-ledenvergadering

donderdag 12 september 2019

Thema: Prefabricage +

1) Opening (19.00 uur)

2) Mededelingen bestuur

3) Verslag van de 152e Stufib-ledenvergadering

4) Aanstellen nieuwe Stufib-leden

De heer Dennis Haveman, de heer Thijmen Jaspers Focks en de heer Ricky Tai

5) Welkom bij Consolis Spanbeton

Door Kees Quartel (Consolis Spanbeton)

6) Kroongevel Naturalis Museum

Door Robin van Gerwen (Lievense adviseurs en ingenieurs)

Gevel NaturalisNaturalis Biodiversity Center is één van de top vijf instituten in de wereld op het gebied van biodiversiteit. Door de groei van de collectie, de toename van het aantal onderzoekers en sterk stijgende bezoekersaantallen aan het museum, besloot de directie tot uitbreiding. Architect Neutelings Riedijk heeft deze nieuwe uitbreiding vormgegeven, met een zeer onderscheidend en duidelijke expressief uiterlijk. Een bijzonder onderdeel van het ontwerp is de “Kroongevel”. De gevel vormt met een hoogte van ruim 40 meter de afscheiding van een bijzondere binnenruimte gekenmerkt door een grote openheid. Die openheid zorgde voor één van de ontwerpuitdagingen.

De eerste uitwerkingen gaven de gevel een natuurlijke vormgeving in een bijna honingraatachtige draagstructuur. Deze uitwerking bleek al snel veel hoofdbre-kens te geven in uitwerking, uitvoering, waterdichting en detaillering. Reden voor de aannemer om na te denken over alternatieven, waarbij Lievense is ingeschakeld om mee te denken over alternatieven voor het constructieve ontwerp van de gevel.

Uiteindelijk is gekozen om van de geheel in beton opgetrokken geveldraagstruc-tuur een hybride constructie te maken. De samenwerking tussen staal en beton is de oplossing gebleken om alle eisen en wensen van de samenkomende disciplines te vatten in één gevelontwerp. Om de beoogde uitstraling aan de buitenkant te realiseren is gekozen voor prefab beton met een toeslagmiddel van Noors hardsteen. Door de nabehandeling (stralen) komen fijne natuurstenen delen aan het oppervlak. Een eigenschap van Noors hardsteen is dat deze door lichtinval een werkelijk prachtige schittering geeft, passend bij deze eyecatcher van de uitbreiding.

Pauze

7) Het circulaire viaduct

Door Kees Quartel (Consolis Spanbeton)

Het Circulaire ViaductViaducten hebben meestal maar een levensduur van 100 jaar, maar ze blijken vaak al eerder om functionele redenen gesloopt te worden. Rijkswaterstaat, van Hattum en Blankevoort en Consolis Spanbeton gingen daarom aan de slag met de bouw van een circulair viaduct op een werkterrein bij Kampen. Het viaduct is modulair – zowel de betonelementen als de voorspankabels kunnen meerdere keren in- en uit elkaar gehaald worden en op een andere plek opnieuw gebruikt worden. Een totale levensduur van 200 jaar is daarbij uitgangspunt. De bouwstenen kunnen ook voor viaducten van verschillende afmetingen worden ingezet, zodat de viaducten aanpasbaar zijn in lengte en breedte.

Het uiteindelijke doel is om met de ontwikkeling van een circulair viaduct een bijdrage te leveren aan de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 volledig circulair en klimaatneutraal te bouwen.

De presentatie gaat in op het ontwerp maar ook op de ervaringen bij de realisatie en gedurende de tijdelijke gebruiksfase van het viaduct. Begin september zal het viaduct gedemonteerd worden waarna de eerste cirkel is doorlopen. Mogelijk zijn de eerste bevindingen hiervan ook al beschikbaar op deze Stufib-avond.

8) Structural Health Monitoring

Door Leon Dekker (Consolis Connect)

Wat is de status van bruggen en viaducten in Nederland? Vele bruggen en viaducten zijn indertijd met een bepaald beeld ontworpen en gebouwd. En periodiek worden inspecties uitgevoerd om na te gaan of de constructies fit zijn voor de beoogde toepassing.

De ontwikkeling van high-tech oplossingen maakt het vandaag de dag mogelijk constructies te controleren. Met de toepassing van sensoren en Internet of Things (IoT) wordt het in de bouw en civiele techniek mogelijk om op afstand kritische assets te monitoren, Structural Health Monitoring.

In zijn presentatie zal Leon ingaan op de technieken die zijn toegepast in het Eerste Circulaire Viaduct van Nederland in Kampen, geproduceerd door Consolis Spanbeton en gebouwd door Van Hattum en Blankevoort. Tevens zal met een demonstratie, door “in te loggen in het Circulair Viaduct” het gedrag van het viaduct getoond worden. Wat zijn de bevindingen en sluit dit aan bij de wens en noodzaak om constructies te bewaken?

Uiterlijk 21.30 uur rondvraag en afsluiting