Agenda

Agenda 154e Stufib-ledenvergadering

woensdag 30 oktober 2019

Thema: Stufib/Stutech-avond

1) Opening (18.00 uur)

2) Mededelingen bestuur

3) Verslag van de 153e Stufib-ledenvergadering

4) Aanstellen nieuwe Stufib-leden

D. Haveman, M. Hermans en M. Jagroep

5) Flexbeton: een nieuw materiaal voor de wegenbouw en meer

Door Penny Pipilikaki (TNO-Bouw)

De vraag naar duurzamere constructies met langere levenscycli neemt toe. Tegelijk moeten de functionele eigenschappen van constructies, zoals wegen, minstens op hetzelfde kwaliteitsniveau als de huidige blijven. De huidige materiële oplossingen falen vaak in het leveren van een combinatie van toereikende duurzaamheid en functionele eigenschappen. Dit betekent dat de grenzen van deze materialen zijn bereikt.

In deze studie is een nieuw samengesteld betonmateriaal – “Flexbeton” – ontworpen met een langere levenscyclus en uitstekende functionele prestaties. De betonprestaties zijn gemeten met behulp van zowel betonmateriaaltesten (druk- en buigsterkte-ontwikkeling), als asfaltmateriaaltesten (treksterkte, stijfheid en vermoeiing). De resultaten laten zien dat het materiaal in alle testen adequaat presteert. Dat maakt “Flexbeton” een uitstekend materiaal voor wegen met een aanzienlijk langere levensduur.

6) Sterkte in relatie tot milieuklasse (rapportage vanuit studiegroep Stufib)

Door Leo Molenbroek (Heijmans) en Richard Giesssen (Bruil)

Een hogere sterkte krijgen dan dat gevraagd is, dat klinkt op het eerste gezicht positief. De constructeur vraagt een betonklasse C20/25 vanuit de constructieve berekening en een milieuklasse XA3 omdat de constructie in een agressief chemisch milieu geplaatst wordt. De uitvoerder verstrekt de uitvoeringstechnische aspecten en
geeft aan dat er snel ontkist moet worden. De betontechnoloog geeft vervolgens aan dat het betonmengsel de eigenschappen krijgt die overeenkomen met een betonsterkteklasse C45/55. In dit extreme voorbeeld is in het ontwerp is gerekend met een karakteristieke cilinderdruksterkte van 20 N/mm² en later blijkt dat deze sterkte 45 N/mm2 wordt. Is deze toename in de sterkte een probleem? Of is de ‘gratis’ sterkte later een zege omdat er extra sterktereserve in de constructie zit?

De vaste commissie in-situ beton van Stufib heeft zich in dit onderwerp verdiept met de volgende vraag: Wat is de invloed van het krijgen van een hogere sterkteklasse dan gevraagd op de constructieve eigenschappen?

Pauze

7) Geopolymer as alternative binder for concrete: opportunities and challenges

Door Ye Guang (TU Delft)

In recent years, as an alternative binder to Ordinary Portland cement, geopolymer has been gaining increasing attention in academy and in industry due to its low CO2 emission. However challenges exist with regarding to the raw materials resources, long term durability and volume stability of geopolymer concrete when geopolymer concrete is used as a structural material. This presentation will review recent researches in these aspects and some suggestions are made for future research.

8) Regelgeving voor duurzaam beton: een snelcursus

Door Ton v.d. Beek (SKG-IKOB)

Vaak wordt de wet- en regelgeving als belemmerend gezien voor innovaties. Met de huidige duurzaamheidsambities komen er innovaties waarbij beton geen beton meer is. Voor deze materialen is er vaak geen regelgeving. Toch geeft onze huidige wet- en regelgeving mogelijkheden deze materialen te gebruiken. Dat is niet altijd eenvoudig, maar het is te doen.

Uiterlijk 21.00 uur rondvraag en afsluiting