Studiecel ‘RoboCon’

Hoe gaat kunstmatige intelligentie het vak van constructeur veranderen?

Een nieuwe Stufib-studiecel

Initiatief: Nynke ter Heide
Deelnemers: Nynke ter Heide (voorzitter), Marc Taken, Jeroen Coenders, Marco van den Berg, C. vd. Ploeg, I. Talib, Thijmen Jaspersfocks, J. Haverhals, A. van den Bos, R. Huijben
Mentor Stufib: J. Bolhuis

Probleemstelling

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) gaan razendsnel. Er zijn nu al vele toepassingen in de praktijk, maar de mogelijkheden die in de (nabije) toekomst verwacht worden zijn nog veel groter en zullen vele aspecten van ons leven beïnvloeden.

Ook in ons vak, het constructief ontwerpen, zal AI een rol gaan spelen. De huidige trend van parametrisch ontwerpen kun je eigenlijk al zien als een vorm van AI. Maar wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten in ons vakgebied? En is dat alleen maar goed nieuws, of zijn er ook risico’s of schaduwkanten aan deze ontwikkeling? Welke taken van de constructeur lenen zich goed om over te laten nemen door AI en welke minder? Moeten we vrezen dat onze banen ingepikt gaan worden door “RoboCon’s”? En als het zo’n vaart misschien niet zal lopen, hoe moeten we ons als constructeurs dan wel op deze toekomst voorbereiden om op een goede manier samen te kunnen werken met AI?

Doelstelling

Doel van de studiecel is om te verkennen wat huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van AI (kunnen) betekenen voor het vak van constructeur en hoe we ons hier op kunnen voorbereiden.

Aanpak

  1. Quickscan in literatuur/online om een beeld te krijgen van de huidige stand der techniek in AI en verwachtingen voor de toekomst (in relatie tot ons vakgebied)
  2. Brainstorm/discussie over kansen en risico’s, voordelen en nadelen van AI in constructief ontwerp en de impact op het constructeursvak
  3. Brainstorm/discussie over wat punt 1 en 2 betekenen voor de huidige tijd: Wat moeten we nú doen om ons hier op voor te bereiden?

Resultaat

Beknopte verslaglegging en presentatie aan de leden.

Planning

Looptijd van circa 6 maanden, tweede helft van 2019.