Prefabricage

Commissieleden:
J.P.W. Bongers
F. van den Brink (bestuurvertegenwoordiger)
R.J.H.L. van Gerwen
D.C. van Keulen
R. Klein-Holte
C.A.J. Sterken (voorzitter)
J.W. de Vos

Doel van de commissie:
In de meest algemene zin heeft de vaste commissie prefabricage binnen Stufib de opdracht ervoor te zorgen dat de aandacht voor het onderwerp prefabricage behouden blijft.

Aanpak:

  • het volgen en in beeld brengen van interessante ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, op het vakgebied prefabricage;
  • het doen van voorstellen voor nieuw te initiëren studiecellen op het gebied van prefabricage;
  • relatie onderhouden met de (internationale) fib commissie 6 – prefabricage;
    het geven van suggesties voor excursies en lezingen op ledenvergaderingen.

Werkwijze:

  • aantal te houden plenaire commissievergaderingen ca. 4x per jaar. Deze vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats op dezelfde dagen als overige Stufib activiteiten;
  • de commissie rapporteert aan het Stufib bestuur en doet regelmatig verslag van haar activiteiten op de Stufib ledenvergaderingen.
  • de commissie evalueert aan het eind van elk kalenderjaar haar activiteiten en past deze in overleg met het Stufib bestuur waar nodig aan.