Voorspanning

Commissieleden:
Ir. A. de Boer (voorzitter, bestuursvertegenwoordiger)
Ir. M. Pluis
Dr.ir. A.J. Zielinski

Doel van de commissie:
Het zorgdragen voor voldoende aandacht voor het voorspannen van constructies.

Aanpak:

  • Aandragen van interessante en uitdagende onderwerpen voor de Stufib-vergaderingen op het gebied van voorspanning;
  • Bespreken van ontwikkelingen op het gebied van voorspanning en deze laten uitdragen (nationaal en internationaal o.a. fib). Zo is onder andere een voorstel voor een fib task group over het onderwerp `Post-tensioning with External Tendons` naar de fib gestuurd;
  • Zorgdragen dat er tenminste één enthousiaste studiecel per jaar start met een korte, duidelijke opdracht is ook een doelstelling van de Commissie. Dit doel is gerealiseerd in de studiecel over het onderwerp `Injecteren van voorspankanalen`. Deze cel heeft in februari een informatief artikel in Cement gepubliceerd. Het studiecel rapport zal naar verwachting 23 april 2003 besproken worden in de ledenvergadering.
  • Verder is de werkwijze van de Commissie geëvalueerd. De Commissie vindt zichzelf zinvol en heeft haar werkwijze iets aangepast (zie hieronder). De evaluatie is met instemming in het Stufib bestuur gesproken.

Werkwijze:

  • Aantal te houden plenaire commissievergaderingen 2x per jaar.
  • Gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen.
  • Slagkracht te realiseren door het aantal leden van de commissie beperkt te houden.