Lustrum 2010

Op 27 mei 2010 heeft de studievereniging Stufib haar tweede lustrum met een groot sprankelend feest met cultuur en amusement in Amsterdam gevierd, rekening houdend met de stijl die de ouderen leden uit de STUVO- en Stupré-periode gewend waren, maar vooral ook op basis van de ingezette verjonging. Het feest is niet op de laatste plaats mogelijk gemaakt door grote steun die Stufib heeft mogen ontvangen van de vele bedrijven. Het bestuur is er trots op dat meer dan vijftig bedrijven bereid zijn gevonden om het feest als sponsor te ondersteunen.

Het feest begon in de middag in restaurant de IJ-kantine met een gewaagd cabaret, waarin de dames Stu en fib van onderzoeksbureau Pinkenbiest de resultaten van een onderzoek naar betontechniek en vooral de Stufib-betonmensen op komische wijze presenteerden. De resultaten van het onderzoek zijn exclusief voor leden van Stufib beschikbaar.

Vervolgens was er voor de in totaal 165 deelnemers de keuze voor een bezoek aan de Hermitage, het Rijksmuseum of de Heineken Experience, waarbij er in het Rijksmuseum ook een technische rondleiding over de verbouwing was. Nadat met rondvaartboten de groep via de grachten weer naar “De IJ-kantine” terug waren gebracht, volgde in de avond een walking dinner met vele verrassende onderdelen. De foto’s zijn alleen voor leden van Stufib beschikbaarOm de netwerkfunctie van Stufib en het feest te onderstrepen zijn tot slot foto’s gemaakt van de deelnemers aan het feest (alleen voor leden).

Een aantal Stufib-leden kon niet naar het feest komen door fib-vergaderingen voorafgaande aan het fib-congres van 29 mei tot 2 juni in Washington. Om ook die leden bij het feest te betrekken, heeft medeoprichter van Stufib, prof. Joost Walraven, via een rechtstreekse verbinding de aanwezigen op het feest toegesproken. Daarnaast is, vanwege zijn zeer vele verdiensten voor Stufib, prof. Jan Vambersky tijdens het feest benoemt tot erelid van vereniging.