VC fib

Commissieleden
dr. ir. A.J. Bigaj-Van Vliet
ing. A.A. van den Bos
ir. H.G. Burggraaf (bestuursvertegenwoordiger)
ir. J. Doorgeest (secretaris)
ing. R. Klein-Holte
ir. T. Pierik
dr. M. Poliotti
ir. R.P.H. Vergoossen (voorzitter)

Doel van de commissie
Het stimuleren van de link tussen Stufib en fib.

Aanpak

 • Het volgen van ontwikkelingen binnen fib en het informeren van de leden daarover.
 • Het inventariseren en selecteren van onderwerpen waarvoor samenwerking met fib wordt gezocht.
 • Het maken van voorstellen voor nieuwe studiecellen n.a.v. interactie met fib.
 • Het koppelen van fib aan de overige vaste commissies van Stufib.
 • Het spiegelen van nieuwe initiatieven binnen Stufib aan de ontwikkelingen binnen fib.
 • Het faciliteren en bewaken van het proces van samenwerking tussen Stufib studiecellen en fib Task Groups.

Werkwijze

 • Aantal te houden commissievergaderingen minimaal 2x per jaar.
 • Updates over ontwikkelingen binnen fib tijdens ledenvergaderingen.
 • Organisatie van 1 ledenvergadering per jaar in het teken van ontwikkelingen binnen fib.
 • Lezen en samenvatten van nieuwe fib bulletins.
 • Faciliteren van inbreng voor de fib Achievement Award for Young Engineers.