Studiecellen

Als studievereniging heeft Stufib tot doel kennis van haar leden te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Dit gebeurt tijdens de ledenvergaderingen, maar ook in studiecellen die uit meerdere leden kunnen worden samengesteld. De leden zetten in een studiecel hun eigen kennis en ervaring in om gezamenlijk tot een oplossing of oplossingsrichting voor een bepaald probleem te komen. Dit geeft de leden van de studiecellen de kans om hun bekendheid met collega’s uit het vakgebied verder uit te bouwen en zo hun netwerk te vergroten.

Studiecellen worden geïnitieerd door de vaste commissies van Stufib, of door één of meerdere leden. Traditioneel levert een studiecel aan het eind een rapport op dat gratis aan Stufib-leden ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast is het ook mogelijk om een studiecel een ander karakter te geven waarbij één of meerdere leden een korte notitie over een specifiek onderwerp opstellen of een themapresentatie voorbereiden.

Samengevat zijn de studiecellen een uitgelezen instrument om kennis te delen en de leden van de studiecel de mogelijkheid te geven zich te profileren binnen de vereniging en daarbuiten.

Ideeën over onderwerpen voor nieuwe studiecellen kunnen worden gemeld bij het secretariaat van Stufib, of kunnen worden ingebracht tijdens ledenvergaderingen.

Studiecellen die op dit moment open staan voor aanmelding van leden zijn:

Studiecel ‘Gewapend beton met alternatieve (niet-corrosieve) wapening’
Taakomschrijving inzien

Sjabloon Stufib-rapporten
Voor het opstellen van rapporten en notities door Stufib-studiecellen en light studiecellen is een sjabloon beschikbaar. Hiertoe zijn respectievelijk het sjabloon voor Stufib-rapporten en het sjabloon voor Stufib-notities te downloaden.