Studiecel ‘Circulair appartementengebouw’

Circulair duurzaam appartementengebouw van de toekomst in geprefabriceerd beton

Een lopende Stufib-studiecel

Initiatief: Vaste commissie Prefabricage
Deelnemers: M. Falger (voorzitter), R. van Gerwen, J. van Heijster, G. Prisciandaro, A. Robbemont, T. Valk, E. de Vries, M. Vullings, S. Wijte, Annechien (student)
Mentor Stufib: F. van den Brink

Probleemstelling

De verduurzaming van onze samenleving is een feit en de bouw mag en kan hier niet in achterblijven. Het verduurzamen van onze bestaande woningvoorraad is nog een grote uitdaging, maar ook voor nieuwbouw liggen er nog grote kansen. Dit vereist een nieuwe innovatieve manier van duurzaam construeren. Appartementengebouwen van maximaal 5 bouwlagen worden in Nederland stan-daard gerealiseerd in traditionele betonconstructies. De meest toegepaste systemen zijn tunnelgietbouw of prefab wanden met breedplaatvloeren. Naast het onderzoek naar de toepassing van houtconstructies is het interessant om te onderzoeken hoe wij deze traditionele betonconstructies kunnen verduurzamen. En met verduurzamen bedoelen we niet alleen het verlagen van de carbon footprint van het materiaal beton, maar ook het vergroten van de circulariteit door de toepassing van remontabele draagstructuren en het vergroten van de flexibiliteit voor het gebruik nu en in de toekomst.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een concept van een circulair duurzaam geprefabriceerd betonnen appartementengebouw. Als belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten kunnen worden genoemd:

  • Maximaal 5 bouwlagen met 8 appartementen per laag en een entree (zie brochure conceptuele nieuwbouw);
  • Remontabel geprefabriceerd betonskelet;
  • Duurzaam materiaalgebruik met minimum carbon footprint;
  • Standaard helder en eenvoudig stabiliteit systeem;
  • Eenvoudige robuustheid met eenvoudige verbindingen;
  • Gestandaardiseerd, modulair en geïndustrialiseerd bouwsysteem;
  • Hoge bouwsnelheid door slim montagesysteem;
  • Korte voorbereiding met snelle bouwstart;
  • Flexibel concept tijdens de ontwikkeling, in gebruik en in toekomstig veranderend gebruik.

Studieopzet

1. Literatuuronderzoek
Vaststellen welke onderzoeken naar standaard duurzame circulaire draagstructuren reeds zijn uitgevoerd en wat we hiervan kunnen leren. Tevens dient te worden onderzocht welke eisen en richtlijnen door de overheid nu en in de toekomst zullen worden gehanteerd.

2. Onderzoek naar een conceptuele oplossing voor de draagstructuur
Dit onderzoek richt zich op het vanuit de gestelde randvoorwaarden en uitganspunten, in combinatie met de geldende eisen en richtlijnen, vaststellen van een optimaal draagsysteem voor appartementengebouwen in geprefabriceerd beton.

3. Het uitwerken van dit concept voor het circulair duurzame appartementengebouw in geprefabriceerd beton

Resultaat

Een concept voor een circulair duurzaam appartementengebouw in geprefabriceerd beton.