De historie van Stufib

De studievereniging Stufib ontstond op 6 juni 2000 door het samengaan van de studieverenigingen STUVO en STUPRÉ.

STUVO

Kort na de tweede Wereldoorlog werd het voorgespannen beton in Nederland geïntroduceerd. Een nieuwe techniek met veel onbekendheden vroeg om een gezamenlijke aanpak. Vandaar dat op 11 mei 1949 de STUVO als Studievereniging Voorgespannen Beton werd opgericht. De STUVO werd in maart 1950 een aangesloten organisatie van de Betonvereniging.

De leden van STUVO verrichtten onderzoek binnen zogenoemde studiecellen, maar stuitten al spoedig op het probleem van de financiering van het noodzakelijk geachte experimentele onderzoek.

Dit leidde mede tot de oprichting van de CUR in 1952, waarbij een aantal studiecellen van de STUVO werd omgevormd tot CUR-commissies. Ook internationaal werd aan ontwikkeling en studie gedaan. Na de oprichting van de FIP (Féderation Internationale de la Précontrainte) ging de STUVO voor Nederland als ‘member group’van de FIP functioneren.

In 1975 werd als gevolg van veranderingen in de bouwpraktijk de doelstelling van de STUVO gewijzigd in: ‘Het bevorderen van de ontwikkeling op theoretisch en praktisch gebied van het constructief beton’.
In haar ruim 50-jarig bestaan heeft de STUVO meer dan 100 rapporten uitgegeven.

STUPRÉ

Op 14 mei 1959 werd de STUPRÉ opgericht met als doel het bevorderen van de ontwikkeling op theoretisch en praktisch gebied van het geprefabriceerde beton. Vanaf de oprichting was de STUPRÉ een aangesloten organisatie van de Betonvereniging.

STUPRÉ heeft in haar ruim 40-jarig bestaan veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het geprefabriceerd beton in Nederland. Mede door de activiteiten van STUPRÉ heeft prefab beton in ons land een hoge vlucht genomen.
Van de door STUPRÉ verrichte studies zijn enkele ook buiten Nederland overgenomen. Er werden meer dan 30 rapporten uitgebracht, waarvan ‘Constructieve verbindingen’ misschien wel de bekendste is geworden. Van dit rapport is tevens een Duits/Engelse versie uitgegeven.

fib-internationaal en de Stichting fib-Nederland

Tijdens het in mei 1998 in Amsterdam gehouden 13e (en laatste) FIP-congres zijn de twee grote en internationale verenigingen FIP (Féderation Internationale de la Précontrainte) en CEB (Comité Euro-International du Béton) gefuseerd tot de nieuwe internationale vereniging fib (féderation internationale du béton). Door deze fusie ontstond een communicatie-netwerk van ontwerpers en onderzoekers van duizenden mensen over de gehele wereld.

De Nederlandse afspiegeling van fib-internationaal bestaat uit de Stichting fib-Nederland en de Stufib. De Stichting fib-Nederland heeft tot taak te zorgen voor de organisatie van de aansluiting tussen Stufib en fib-internationaal. Zij geeft Nederlanders de kans om goed gestructureerd aan het internationale werk deel te nemen, zodanig dat men vanaf het begin bij nieuwe ontwikkelingen is betrokken. Stufib is lid van de Stichting fib-Nederland.