fib en IABSE


fib

Stufib is de Nederlandse afspiegeling van de Internationale Federatie voor Constructief Beton (fib – fédération internationale du béton).

Evenals Stufib kent fib een aantal commissie en subcommissies. In een groot aantal van deze commissies wordt door Nederlandse afgevaardigden van Stufib actief geparticipeerd. Een totaaloverzicht van Commissions, Task Groups (TG) and Special Activity Groups (SAG) kan worden gevonden op de website van fib. Daar zijn tevens aparte omschrijvingen vermeld met de Nederlandse inbreng in de verschillende commissies.

Behalve de vele fib-bulletins die door de jaren heen zijn uitgebracht, kent fib ook een eigen tijdschrift: Structural Concrete.


IABSE

De International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) is een wetenschappelijke / technische vereniging die zich richt op de constructieve aspecten van bruggen, gebouwen en civiele constructies. Stufib kent in dat opzicht dus enige parallellen met IABSE. Ook IABSE kent een aantal commissies waarin Nederlanders participeren. Een overzicht van de verschillende commissies van IABSE is beschikbaar via de Stufib site. Een overzicht van de verschillende subcommissie is eveneens beschikbaar via de site van IABSE.