Lid worden

Criteria lidmaatschap Stufib

  • Technische affiniteit met de toepassing van constructief beton, inzake onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, uitvoering.
  • Bereid om zich actief in te zetten voor Stufib, door het bijwonen van de ledenvergaderingen, het mede-organiseren van een ledenavond of excursie, het deelnemen aan een studiecel of het houden van een lezing.

Aanmeldingsprocedure

  • Aanmelding vindt plaats via het secretariaat van Stufib en met het digitale aanmeldingsformulier en een bijbehorende CV.
  • Het toekennen van het lidmaatschap gebeurt op voorspraak van het Bestuur en wordt geaccordeerd door de ledenvergadering in aanwezigheid van de betrokkene.

Contributie

  • EUR 65,– voor leden;
  • EUR 32,50 voor gepensioneerden.

Leden dienen er zelf zorg voor te dragen om na het bereiken van de AOW-leeftijd hun lidmaatschap om te zetten in een lidmaatschap voor gepensioneerden. Dit kan via een e-mail aan de ledenadministratie (secretariaat@stufib.nl).

Studenten krijgen korting op hun lidmaatschap doordat ze het eerste jaar geen contributie behoeven te betalen.