Lustrum 2020 (in 2022)

Jubileumexcursie Sluis Terneuzen

Op 8 april 2022 heeft Stufib haar 4e lustrum gevierd. Het Coronavirus heeft er niet alleen voor gezorgd dat de Stufib-ledenvergaderingen via de digitale weg gehouden moesten worden, maar ook dat het samenkomen voor een lustrum eerder niet mogelijk was.

Na de vele digitale Stufib-ledenvergaderingen was 8 april weer een eerste moment dat de leden samen konden komen. Dit moment is aangegrepen om het lustrum te vieren met een projectbezoek naar de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De Nieuwe Sluis in Terneuzen is van wereldformaat. Qua afmetingen is deze vergelijkbaar met sluizen in Antwerpen, Amsterdam en Panama. Veel partijen kijken al uit naar 2023. Dan vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis!

Het sluizencomplex vormt de toegang tot havens gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarnaast is de Nieuwe Sluis een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding. De havens van Gent en Terneuzen zijn via binnenwaterwegen met het hart van Frankrijk verbonden. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Ook kunnen straks grotere zeeschepen het sluizencomplex passeren. Daardoor is er ruimte voor groei van bestaande en ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in de gehele Kanaalzone. De werkzaamheden voor de bouw van de Nieuwe Sluis waren in volle gang tijdens het Stufib bezoek.

De beide sluishoofden zijn in een droge bouwkuip gerealiseerd en op het moment van ons bezoek zijn beide bouwkuipen nog niet vol gezet met water en gaf ons dit een uniek beeld op de constructies die enkele weken later voorgoed onder water verdwijnen. Het was een geweldige dag met alle facetten die horen bij een uitje voor onze studievereniging!

Het programma zag er als volgt uit:

  1. Presentatie van het project Nieuwe Sluis Terneuzen door Paul Wernsen, Joost van Kempen en Florentijn de Beukelaer. Het project is in het algemeen toegelicht en vervolgens zijn de sluishoofden specifiek toegelicht met in detail de brugkelders. Vervolgens zijn er enkele realisatie items toegelicht.

  2. Bezoek aan de bouwplaats Nieuwe Sluis Terneuzen.

  3. Gelegenheid om rond te lopen in het Portaal van Vlaanderen en bij te praten met andere Stufib-leden.
  4. Diner in Grand Café De Graanbeurs.