VC Prefabricage

Commissieleden
dr. ir. J.P.W. Bongers
ir. F. van den Brink (bestuursvertegenwoordiger)
ing. R.J.H.L. van Gerwen PMSE
dr. ir. D.C. van Keulen
ing. R. Klein-Holte
ir. C.A.J. Sterken (voorzitter)
ir. J.W. de Vos

Doel van de commissie
In de meest algemene zin heeft de vaste commissie Prefabricage binnen Stufib de opdracht ervoor te zorgen dat de aandacht voor het onderwerp prefabricage behouden blijft.

Aanpak

  • Het volgen en in beeld brengen van interessante ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, op het vakgebied prefabricage.
  • Het doen van voorstellen voor nieuw te initiëren studiecellen op het gebied van prefabricage.
  • Relatie onderhouden met de (internationale) fib Commission 6 – Prefabrication.
  • Het geven van suggesties voor excursies en lezingen op ledenvergaderingen.

Werkwijze

  • Aantal te houden plenaire commissievergaderingen ca. 4x per jaar. Deze vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats op dezelfde dagen als overige Stufib activiteiten.
  • De commissie rapporteert aan het Stufib bestuur en doet regelmatig verslag van haar activiteiten op de Stufib ledenvergaderingen.
  • De commissie evalueert aan het eind van elk kalenderjaar haar activiteiten en past deze in overleg met het Stufib bestuur waar nodig aan.