Vaste commissies

Stufib kent verschillende vaste commissies die zich elk tot doel stellen de ontwikkelingen in het betreffende toepassingsgebied te volgen en ervoor te zorgen dat de aandacht daarvoor behouden blijft.

De vaste commissies hebben verder tot doel om onderzoek te initiëren en dat door een studiecel uit te laten voeren.

Stufib kent de volgende vaste commissies:

Rapporten en notities van studiecellen worden opgesteld onder regie van de betreffende vaste commissie. Voor het opstellen van rapporten en notities dient gebruik te worden gemaakt van respectievelijk het sjabloon voor Stufib-rapporten en het sjabloon voor Stufib-notities.