Downloads

Stufib en de verenigingen die aan Stufib ten grondslag liggen, hebben in de loop der jaren talloze rapporten uitgebracht. Veel resultaten in die rapporten zijn inmiddels opgenomen in de diverse nationale en internationale normen en richtlijnen. Leden van Stufib hebben exclusief het recht om de meeste van deze rapporten te downloaden. De belangrijkste die in dit kader kunnen worden genoemd, zijn de rapporten van:

Daarnaast zijn ook nog andere documenten (al dan niet exclusief voor Stufib-leden) te downloaden:


Proefschriften en afstudeerverslagen zijn onder andere te downloaden via de repository van de Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente.