Studiecel ‘Gewapend beton met alternatieve (niet-corrosieve) wapening’

Een lopende Stufib-studiecel

Initiatief: Vaste commissie in situ beton
Deelnemers: J. van Alphen, A. van den Bos, G. Brouwers, J. Doorgeest, K. van der Linge, M. Schamp, R. Vergoossen (voorzitter), D. Coppus (student TU Delft)
Mentor Stufib: S. van Hellenberg Hubar

Probleemstelling

In het Betonakkoord (2018) zijn 28 verschillende handelingsperspectieven opgenomen om de CO2-uitstoot van constructief beton te reduceren. Een van de genoemde handelingsperspectieven is “toepassen van alternatieve (niet-metallische) wapening”. Omdat hier weinig ervaring in Nederland mee is, is voor dit handelingsperspectief niet de potentiële CO2-reductie gekwantificeerd. Dit handelingsperspectief lijkt veelbelovend, zeker in combinatie met andere handelingsperspectieven. Omdat niet-metallische wapening niet corrodeert, is het effect te combineren met andere handelingsperspectieven zoals “self-healing van beton”, “minder klinker in beton” en “toepassing van andere bindmiddelen”. Om circulariteit te vergroten, kan mogelijk ook een hoger vervangingspercentage betonpuingranulaat toegepast worden in combinatie met alternatieve wapening.

In de nieuwe fib Modelcode 2020 (publicatie eind 2023) en de 2e generatie Eurocode (FprEN 1992-1-1:2022) zijn voor verschillende vezelversterkte wapeningsstaven (FRP-bars) rekenregels opgenomen. Ook in fib-bulletin 40 (2007) is veel informatie over toepassing van FRP-staven als wapening in beton opgenomen.

Voor de verschillende producten zijn door ISO testmethoden (ISO 10406) opgesteld voor de bepaling van de relevante materiaaleigenschappen.

Doelstelling

Het doel van de studiecel is om een inventarisatie te maken van de beschikbare regelgeving, de materialen (glas, basalt, aramide, carbon, etc.) met hun materiaaleigenschappen (ISO 10406), hun beschikbaarheid in Nederland en hun footprint (MKI, CO2). Daarnaast is het doel om een inventarisatie te maken van recente (pilot)projecten in Nederland en de EU, waarin deze materialen zijn toegepast. Op basis van deze gegevens is het de bedoeling om enkele rekenvoorbeelden te maken voor relevante toepassingsgebieden (GWW of B&U). Op basis van de recente projecten en de rekenvoorbeelden is het doel om de bijdrage van dit handelingsperspectief aan de CO2-reductie voor de betonsector in 2050 (en 2030) te kwantificeren.

De studiecel richt zich op met staven gewapend beton. Voorgespannen elementen, FRP-vezels of een combinatie van deze (met staven) maakt geen onderdeel uit van de scope van de studiecel.

Resultaat

Een Stufib rapport waarbij de CO2-reductie voor het jaar 2050 (en 2030) van het handelingsperspectief “toepassen van alternatieve (niet-metallische) wapening” in gekwantificeerd.