Overige downloads

Hieronder staan enkele specifieke downloads voor Stufib. Voor de overige documenten die Stufib beschikbaar stelt, verwijzen wij u naar de algemene site voor de downloads.


Template Stufib rapporten

Voor het opstellen van rapporten en notities dient door Stufib-studiecellen en light studiecellen gebruik te worden gemaakt van respectievelijk het sjabloon voor Stufib-rapporten en het sjabloon voor Stufib-notities.


niet-Stufib documenten