Agenda

Agenda 187e Stufib-ledenvergadering

dinsdag 17 september 2024

Thema: Ontwikkelingen fib

1) Opening (19.00 uur)

2) Mededelingen bestuur

3) Verslag van de 186e Stufib-ledenvergadering

4) Hergebruik van prefab betonelementen
Door Danny Jilissen (RHDHV)

In het kader van duurzaamheid en circulariteit worden steeds meer betonnen constructies bij het verwijderen geheel of gedeeltelijk hergebruikt. Inmiddels is er een aantal projecten met hergebruik van prefab betonelementen met succes uitgevoerd. Ervaringen met hergebruik zijn ingezet voor de recent verschenen CROW-CUR Richtlijn 4:2023 Hergebruik constructieve prefab betonelementen. De nieuwe richtlijn benadrukt de voordelen van hergebruik, zoals het verminderen van materiaal- en energieverbruik en het bevorderen van circulariteit in de bouwsector. De richtlijn heeft tot doel de betonsector meer duidelijkheid te geven over de beste mogelijkheden voor hergebruik van vrijgekomen betonelementen in constructies, waardoor het vertrouwen binnen de bouwketen wordt vergroot met betrekking tot de kwaliteitsborging. Belangrijke aspecten van de richtlijn zijn onder meer kaders voor materiaalgebruik en het hele proces van voorbereiding tot en met uitvoering. In de bijlages van de richtlijn wordt hergebruik van respectievelijk prefab kanaalplaten en voorgespannen brugliggers behandeld.
Door hergebruik levert de bouwsector een positieve bijdrage aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een circulaire economie.

5) Hergebruik van prefab betonelementen – de praktijk
Door Jasper Schilder (Dura Vermeer)

Het Consortium Combinatie Liggers 2.0 (Dura vermeer, RHDHV, Vlasman Sloopwerken en Haitsma Prefab beton) is de eerste van de drie consortia vanuit de SBIR Circulaire viaducten die gekwalificeerd is om het prototype daadwerkelijk te realiseren. In deze presentatie wordt ingegaan op het innovatieve prototype.

Pauze

6) Geopolymeerbeton
Door Felix Leenders (Van Hattum en Blankevoort)

In het kader van verduurzaming is iedereen op zoek naar een meer ‘sustainable’ manier van bouwen. Na 150 jaar ervaring met cement gebaseerd beton wordt er steeds meer gekeken naar alternatieven zoals geopolymeerbeton. Een uitdagende transitie voor o.a. de constructeur en betonspecialist die zorgvuldig doorlopen moet worden. Van Hattum en Blankevoort deelt graag haar opgedane kennis en ervaringen.

21.30 uur Rondvraag en afsluiting