Agenda

Agenda 157e Stufib-ledenvergadering

woensdag 17 juni 2020

Thema: Jaarvergadering

1) Opening (18.30 uur)

2) Mededelingen bestuur

3) Verslag van de 156e Stufib-ledenvergadering

4) Aanstellen nieuwe Stufib-leden

J. Coenders, M. Grida, M. Jagroep, C. van der Ploeg en M. Taken

5) Welkom bij TNO

Door Peter Rasker (TNO)

6) Kansen en beperkingen van bestaande bouw bij herbestemming

Door Dirk-Jan Kortman (IMd Raadgevende Ingenieurs)

De uitdaging bij projecten waar een bestaand casco wordt behouden, wordt veelal gevormd door dit bestaande casco. Behouden wat goed is en slopen waar noodzakelijk lijkt een simpel adagium, maar blijkt in de praktijk niet altijd op deze wijze toepasbaar.
Aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten worden de mogelijkheden en beperkingen van een bestaand casco besproken. Hierbij is het een gegeven dat aan de norm moet worden voldaan. De basis ligt echter bij het analyseren van de bestaande constructie en het inpassen van slimme oplossingen. Tijdens de presentatie zal vooral worden ingegaan op praktische handvatten die kunnen worden gebruikt om herbestemmingen mogelijk te maken.

Pauze

7) Beoordeling bestaande constructies op jaarbasis

Door Rein de Vries (TNO)

Er is in Nederland een toenemend aantal constructies dat de geplande levensduur bereikt of al heeft bereikt. Voor veel van deze constructies is onduidelijk hoe lang ze nog in stand kunnen worden gehouden. Zaken als bewezen sterkte (door de vele jaren blootstelling aan belastingen) en trends in de belasting (zoals het zwaarder wordende vrachtverkeer) spelen een belangrijke rol. Daarbij is er behoefte aan een continue en flexibele beoordeling van constructies. Dit kan worden bewerkstelligd door een beoordeling op jaarbasis in plaats van een (rest)levensduur. Zolang aan de jaarlijkse eisen betreffende veiligheid wordt voldaan, kan een constructie in stand worden gehouden. Deze alternatieve wijze van beoordelen brengt een verandering teweeg in de praktische beoordeling van constructies. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van ontwerpbelastingen en partiële factoren. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op deze vraagstukken en wordt een praktisch raamwerk voor de fib-Modelcode 2020 besproken.

8) Op zoek naar mogelijk onveilige kunstwerken

Door Marius Naaktgeboren (Rijkswaterstaat)

De overgang van de NEN-normen naar de Eurocode is voor Rijkswaterstaat aanleiding geweest om de constructieve veiligheid van al haar kunstwerken opnieuw te boordelen. Ook de toegenomen belastingen en het toegenomen gebruik gaven aanleiding voor een herbeoordeling. Bij het beoordelingstraject werd en wordt gezocht naar mogelijk onveilige kunstwerken in het areaal van Rijkswaterstaat waarvoor maatregelen genomen moeten worden, zoals lastbeperkingen, versterking of zelfs vervanging.
Om te voorkomen dat voor kunstwerken onterecht maatregelen worden genomen, is naast het beoordelingstraject ook een onderzoekstraject gestart. Binnen dit onderzoekstraject is en wordt gezocht naar extra capaciteit die niet uit de gangbare voorschriften naar boven komt.
De presentatie gaat in op hoe Rijkswaterstaat dit aanpakt. Ook wordt ingegaan op één van de uitgevoerde onderzoeken bij de TU Delft aangaande de dwarskrachtcapaciteit bij hoge balken.

Uiterlijk 21.30 uur rondvraag en afsluiting