01

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van prof. dr. ir. A.S.G. Bruggeling. Bruggeling was erelid van Stufib en de oud-voorzitter van STUVO. Prof.Bruggeling is 93 jaar oud geworden. Wij wensen zijn familie alle sterkte bij dit verlies.

Theo Salet

voorzitter Stufib